Verkoop discreet uw huis met AllesHuizen
A A A

Proclaimer

Wij doen wat we beloven!

We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn en zullen onze afspraken altijd nakomen.
Heeft u ideeŽn om de dienstverlening van AllesHuizen te verbeteren? Laat het ons weten. Wij zijn blij met opbouwende kritiek en leren graag!
AllesHuizen.nl (Kamer van Koophandel: 66005116), hierna te noemen AllesHuizen, gevestigd Graaf Florislaan 56, 1405 BW te Bussum, verleent u hierbij toegang tot www.alleshuizen.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. †AllesHuizen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
AllesHuizen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.†Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AllesHuizen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AllesHuizen.
KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AllesHuizen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen†en is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.